SARS-Cov-2 Mutasyonlu Tanı Kiti

SARS-Cov-2 Mutasyonlu Tanı Kiti

2020 yılında İngiltere’de ortaya çıktığı tahmin edilen ve İngiltere mutasyonu olarak adlandırılan SARS-CoV-2 Variantının bulaşma oranını yaklaşık% 70 artırdığı tahmin edilmektedir. Mart 2020 de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemic ilan edilen COVID-19 salgını sırasında, potansiyel olarak bulaşabilirliği daha daartmış SARS-CoV-2 varyantları hakkındaki veriler de hızla gelişmektedir. Bu yeni varyantların hızlı teşhisi için araştırma teknolojilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir.

 

NucleoGene®️ SARS-COV-2 Saptama ve Mutasyon Tarama Kiti (N501Y ve del HV69 / 70) gerçek zamanlı RT-PCR tabanlı bir teşhis testidir.  Kitin, şu anda SARS-CoV-2 ve pozitif için test edilen örneklerde eş zamanlı olarak del HV69 / 70-N501Y mutasyonlarını tespit etmesi amaçlanmıştır. Nazofarengeal ve orofaringealden alınan sürüntü örneklerinden çıkan pozitif örnekler mutant tip SARS-CoV-2 ve N501Y-del HV69 / 70 mutant SARS-CoV-2’nin varlığını gösterir. Hastanın gerçek enfeksiyon durumunu belirlemek için hasta geçmişi ve diğer tanı bilgileriyle klinik korelasyon dikkate alınmalıdır. Pozitif sonuçlar, bakteriyel enfeksiyonu veya diğer virüslerle enfeksiyonu ortadan kaldırmaz.